Visie

Ondernemers in het Midden- en kleinbedrijf zijn bijzondere mensen. Ze zijn gedreven, Visie
kunnen lyrisch worden als je hen spreekt over hun producten of diensten, of gewoon
in het algemeen over hun onderneming.
Elke keer kun je als accountant weer verbaast staan, als je te maken krijgt met de
positieve creativiteit van deze ondernemers.

Onze visie is om die creativiteit, die ook in de accountant Kees van Buuren zit, zodanig
tot ontplooing te laten komen, dat er iets moois uit voortkomt. Hiervoor de juiste
voorwaarden scheppen is een geweldige uitdaging, maar soms is het ook noodzakelijk
om een remmende factor te zijn, als de creativiteit vormen gaat aannemen die grote
risico’s in zich bergen.

Kortom de visie is: als ondernemer eerlijk en open meedenken met de ondernemers!
en daarnaast de ondernemer in alle hectiek van het ondernemen Ontzorgen voor wat
betreft de administratieve lasten!

Een goede accountant is:

– Uw vertrouwenspersoon
– Uw fiscale coach
– Degene die voor u analiseert, die u adviseert en ondersteunt
– Besluitvaardig en communicatief
– Flexibel en creatief
– Degene die er met u als ondernemer voor zorgt dat de onderneming optimaal rendeert.