Ondernemersadvies

Om als bedrijf van de grond te komen, is het belangrijk dat je een plan hebt. Een gedegen ondernemersplan. Ben je startende ondernemer? Lees dan vooral verder.

In een ondernemersplan word jij als starter langs diverse vragen geleid met betrekking tot o.a. je eigen achtergrond, het marktgebied dat je denkt te beslaan, wat de concurrentie is en welke marketingaanpak wordt gekozen. De weg langs deze vragen leidt tot meer inzicht en bevordert het denkproces van jou als toekomstige ondernemer in een goede richting.

Het tweede deel van een ondernemersplan heeft betrekking op een prognose van de financiële cijfers: een exploitatiebegroting. Hieruit blijkt de winstverwachting, een investeringsbegroting, waarin opgenomen een opstelling van de benodigde investeringen, een liquiditeitsbegroting per periode voor een aantal jaren, waaruit de stand van de geldmiddelen blijkt en een opstelling van de openingsbalans.

De in de begroting opgenomen cijfers dienen uiteraard realistisch te zijn, zodat geen verkeerde beslissingen worden genomen. Een goed onderbouwd stuk is belangrijk. Met de invulling van dit financiële gedeelte helpen wij je graag,

Behalve dat het ondernemingsplan zelf op de goede weg helpt dient het ook bij de beoordeling van een eventuele financieringsaanvraag. De bankier beoordeelt het plan op een aantal criteria: rentabiliteit, solvabiliteit, zekerheden. Ook de kwaliteit van de ondernemer speelt een rol, hetgeen kan blijken uit een goed ondernemingsplan.

Voor welke ondernemingsvorm kies je? De eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap zijn allemaal opties. Verschil in belastingdruk kan een rol spelen. Maar bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de onderneming.
Spelen fiscale overwegingen een rol, dan dient de keuze onderbouwd te zijn met een berekening van de verschillen in belastingdruk over een aantal jaren. Hierbij dienen ook de voorgestelde wetswijzigingen in de inkomstenbelasting betrokken te worden.

Nog meer voor jou

Strategisch plannen is voor ondernemers heel belangrijk. Je moet altijd met de toekomst bezig zijn. Er zijn allerlei ontwikkelingen waarop je moet inspelen: ontwikkelingen die op korte termijn plaatsvinden, maar ook op de langere termijn.

Het nadenken over mogelijkheden aan de hand van marketing instrumenten valt onder strategisch plannen. Houd ik mij met mijn bestaande producten bij de bestaande markt of ga ik mij in de toekomst op nieuwe producten en/of nieuwe markten richten? Valt er in te springen op nieuwe ontwikkelingen dus veranderde vraag? Hoe wordt mijn prijsbeleid: rendementsgericht, marktgericht of concurrentiegericht? Moet ik mijn distributiebeleid herzien, is de bestelgrootte verder te optimaliseren? Ga ik het verkoopapparaat uitbreiden of juist inkrimpen? Moet ik niet overgaan tot verkopen via internet? Denk ook eens na over een bewust reclamebeleid: wie zijn mijn potentiële klanten, met welk reclamemedium bereik ik juist die groep het beste? Alleen via internet of ziet men mijn advertentie eerder in de krant? Zijn er nieuwe mogelijkheden door de veranderde exportmarkt? Naar welke landen valt er door de uitbreiding van de EU nog meer te exporteren en is er in die nieuwe landen behoefte aan nieuwe producten?

De ontwikkelingen verlopen snel. Daar moet dus op ingespeeld worden. Als je hier over wilt sparren dan kan dat uiteraard.

Aan public relations doen, voor een goede communicatie zorgen, je met marketing bezig houden, aan je imago werken, het zijn nu niet de eerste zaken waarmee je je als beginnende ondernemer bezighoudt. Je bent liever bezig met je eigen product. Belangrijk is echter wel dat de potentiële klant weet wat je hem kunt bieden. Deze zaken zijn van levensbelang voor de ondernemer, zeker in deze tijd. Als accountants attenderen we onze klanten hier graag op.

Bij de bespreking van de periodieke cijfers met de bestaande klanten komen behalve de financiële en fiscale zaken vaak ook marketingaspecten naar voren. De vraag hoe omzet en resultaat verbeterd kunnen worden is hierbij essentieel. Als adviseur van de zelfstandig ondernemer, denken wij als accountants graag mee.

Wil je meer weten over dit onderwerp, laat dan vooral van je horen!

Soms is het om uiteenlopende redenen verstandig om één of meer bedrijven over te gaan nemen. Denk daarbij aan schaalvergroting, een sterkere positie in de markt, aanvulling op jouw bedrijf binnen de product- en bedrijfskolom, aanvulling met specifieke kennis, patenten, kostenbesparing door synergie-effecten e.d… Overnemen is ook ondernemen!

Bij het overdrachtsproces van een onderneming kunnen we verschillende fasen onderscheiden. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op!

Wat kan er mooier zijn dan dat een bedrijf wordt voortgezet door bijvoorbeeld de kind(eren), nadat je je zelf uit de onderneming hebt teruggetrokken. Behalve emotionele kanten spelen bij opvolging in het familiebedrijf ook fiscale en juridische aspecten een rol. Ook hier kunnen wij je bij adviseren. Neem daarvoor gerust contact op!

Zullen we een keer kennismaken?