Diensten

AccountancyDiensten

Hieronder vallen alle diensten m.b.t. de (financiële) administratie. Te denken valt aan het verwerken van de financiële administratie in geautomatiseerde systemen (al dan niet online). Het samenstellen van allerlei financiële informatie, waaronder de jaarrekening maar ook andere periodieke verslaggeving. Het begeleiden bij het opstellen van prognoses inzake resultaat en liquiditeit.

Deze werkzaamheden leiden veelal tot advisering op het financieel administratieve vlak. Verder zijn er ook nog andere werkzaamheden te bedenken, die vaak niet structureel zijn te noemen, maar wel door ons kunnen worden opgepakt en tot een goed einde worden gebracht voor de cliënt.

Fiscaal Advies

Allereerst rekenen wij tot onze taken de correcte verwerking van de aangiften Inkomsten- en vennootschapsbelasting. Maar ook Omzetbelasting, Erfbelasting, en vele andere belastingen behoren tot het dienstenpakket van ons kantoor. En wordt het ons te ingewikkeld, c.q. vinden wij dat een specialist een beter advies kan geven, dan wordt niet geschroomd om het netwerk van specialisten te raadplegen. Een mens kan immers niet alles weten, en dan weten 2 altijd meer dan 1. Ook fiscale en financiële planning behoren tot de vakgebieden van ons kantoor. Voor deze beide gebieden zijn opleidingen doorlopen.

Corporate finance

In de loop van de jaren is een ruime ervaring opgedaan met overdracht van ondernemingen, zowel in de adviesrol ten behoeve van aankoper als die van verkoper. Ook hier geldt dat, waar de grenzen van de kennis worden bereikt, andere specialisten worden ingeschakeld om in een samenwerking te komen tot het beste resultaat voor de cliënt.